به سيستم امور مشتريان شهراد شبكيه خوش آمديد!                                                                               جمعه, 1395/3/7 ساعت: 02:42:55 PM


* مشترک گرامي ، شما ميتوانيد با ارائه مشخصات سرويس فعال خود از اين طريق مستقيما نسبت به تمديد فوري سرويس ADSL خود اقدام نماييد
* ممکن است شماره تلفن اتصال شما با نام کاربري اتصال شما يکسان باشد.

( شماره تلفن اتصال - مثال: 22001213)
(نام کاربري اتصال - مثال: Mehrdad7 يا 22001213 )
(کلمه عبور اتصال - مثال: 342367)


-- ورود اطلاعات اتصال --
 
شماره تلفن اتصال: (ADSL TEL#)
نام کاربري اتصال: (ADSL USERNAME)
كلمه عبور اتصال: (ADSL PASSWORD)©2007 - 2016 كليه حقوق نرم افزار جامع ADSL-Tools طبق قوانين حق تكثير متعلق به شبكه شهراد است.